bennekompbord

Aanmelden lidmaatschap

De huurdersorganisatie Bennekom (voorheen Plicht Getrouw) is een vereniging die de belangen van alle huurders in Bennekom behartigt. Na de tot stand koming van de fusie tussen de woningcorporaties Plicht Getrouw en Woonstede (Ede) die met ingang van 1 januari 2022 een feit is blijft de huurdersorganisatie Bennekom als zelfstandig orgaan opereren.

U kunt à 5 euro per jaar lid worden van onze organisatie door u aan te melden