bennekompbord

Over Ons

Vanaf 2022 werkt de Huurdersorganisatie Bennekom samen met de Huurdersbond Ede, die de huurders van Ede vertegenwoordigt, en vindt er om de 2 maanden overleg plaats met de directie van de corporatie Woonstede, waarbij beide huurdersorganisaties hun advies of stem uitbrengen als het gaat over huurverhoging, verhuurderheffing, achterstallig onderhoud van huizen, verbeteren van woongenot van de huurder etc… Ook op het gebied van nieuw te bouwen huizen/appartementen oefenen de huurdersorganisaties hun invloed uit, of op het type huizen die men wil bouwen. Zo moeten er in Bennekom o.a. (flex) -woningen komen voor de jongeren, die in Bennekom opgroeiden en nu noodgedwongen uit het dorp weg trekken, waardoor de vergrijzing (en de eenzaamheid van die grijs geworden huurder) in het dorp steeds meer toeneemt.

Naast de 2-maandelijkse overleggen neemt de voorzitter van HO Bennekom ook deel aan tafel met: 6 x per jaar met functionarissen en/of wethouder van de gemeente Ede en bestuursvoorzitter Woonstede (BO, bestuurlijk overleg) en eveneens wordt er 6 x per jaar deelgenomen door bestuursleden van HO Bennekom en functionarissen en/of wethouder van de gemeente Ede ( AO algemeen overleg) Hieraan nemen ook bestuursleden van de huurbond Ede deel.
Voor het jaar 2022 heeft de huurdersorganisatie Bennekom i.s.m. de corporatie Woonstede een aantal thema -avonden voor de huurders van Bennekom . De data en thema wordt op later tijdstip bekend gemaakt op de website.

Voorstellen

Wij zijn de huurdersorganisatie Bennekom (voormalig Plicht Getrouw) die ook na de fusie van corporaties Plicht Getrouw en Woonstede ( 01-01-2022) de belangen van de huurders in Bennekom zullen blijven behartigen. Via nieuwsbrieven hopen wij dichter bij de huurders te komen, wat voorheen bijna niet mogelijk was. De huurdersorganisatie Bennekom is bezig met het bouwen van een eigen website, welke hopelijk eind februari 2022 klaar zal zijn. Het bestuur werkt samen met de huurbond Ede,Woonstede en de gemeente Ede om zaken ten behoeve van huurders in Bennekom en Ede tot stand te brengen.

Thans bestaat huurdersorganisatie Bennekom uit 4 bestuursleden.

De voorzitter is dhr. M. H. Bogerd en de vice voorzitter is mevr. Caroline van Veenendaal, een sociaal bewogen vrouw met een brede algemene belangstelling, al 7 jaar actief in de organisatie. Houdt ervan om problemen op te lossen bij conflicten van huurders en woningcorporatie. Haar hobby’s : puzzelen, vrijwilligerswerkzaamheden van een maatje meer bij eenzame ouderen, kerstkaarten maken, wandelen, en haar kleinkind.

De secretaris en penningmeester is mevr. Yvonne Lucie Brilleman, 3 jaar actief in de organisatie en met een brede sociale instelling, heeft ruim 20 jaar in Amsterdam vrijwilligerswerkzaamheden verricht als secretaris en penningmeester bij Big Ali Sportvereniging in het Westerpark (vernoemd naar Mohammad Ali, uitgeroepen tot de beste Olympische sporter van de 20e eeuw) en als coördinator van de Antilliaanse stg. Amador Nita, Zij woont sinds 2013 in Bennekom. Houdt van de Franse, Italiaanse, Antilliaanse,Turkse, en uiteraard ook van de Nederlandse cultuur. Haar kleinkinderen geven haar de nodige updates m.b.t. hedendaagse muziek op Spotify, filmpjes of series op Youtube, Netflix etc..

Zelf heeft ze een hekel aan personen of politieke partijen die het stigmatiseren en/ of het etnisch profileren van personen promoten, ongeacht  nationaliteit, kleur of de religie, geaardheid van een persoon.

Ook is er een nieuw bestuurslid: mevr. Y. Eykenaar.