bennekompbord

Huurdersorganisatie Bennekom

Wat is de Huurdersorganisatie Bennekom?

De HO Bennekom is een vereniging die de belangen van alle huurders in Bennekom behartigt. Voorheen was de naam van de vereniging Huurdersorganisatie Plicht Getrouw, en opgericht in 2010. Na de tot stand gekomen fusie van de woningcorporaties Plicht Getrouw en Woonstede m.i.v. 01-01-2022 blijft de huurdersorganisatie bestaan als zelfstandig orgaan onder de gewijzigde naam: Huurdersorganisatie Bennekom. De huurdersorganisatie is lid van de Woonbond Nederland.1

Doel van de Huurdersorganisatie Bennekom is onder andere, naast het behartigen van de belangen van de huurders van de voormalige verhuurder Plicht Getrouw welke door de fusie opgaan in het huizenbezit van de stichting Woonstede in Ede, de verbinding tussen de huurders van Bennekom te behouden, door middel van het bieden van een platvorm op o.a. de website van de huurdersorganisatie Bennekom en het organiseren van themabijeenkomsten en hiertoe de huurders uit te nodigen om te participeren en hun ideeën te verspreiden. Dit kan zijn van het opstarten van een project in een wijk of straat waar huurders vinden dat het groen nodig aangepakt moet worden, of het (opnieuw) inrichten van een speelplek voor de kinderen tot 12 jaar, maar zeker ook hier en daar een hangplek inrichten voor de 12-18-jarigen, of misschien heeft u een idee voor een hangplek voor de 60-+, of in het dorp een openluchtplek creëren waar diverse optredens /voordrachten door en voor jong en oud kan plaats vinden. Uiteraard hoeft een huurder dit niet alleen te doen, maar hij/zij kan samen met andere huurders een werkgroep vormen om het project tot stand te doen komen.

Het bestuur van de vereniging bestaat thans uit 4 bestuursleden: Voorzitter dhr. M. H. Bogerd, Vice Voorzitter mevr. C. Veenendaal, (al 7 jaar actief), secretaris en penningmeester mevr. Y. Brilleman, (3 jaar actief). en bestuurslid mevr. Y. Eykenaar Het bestuur wil zich uitbreiden om haar taken wat lichter te maken.
Hiertoe zoekt zij mensen die zich betrokken voelen bij een huurder en al wat gaande is in het dorp maar ook een bredere kijk hebben op wat er buiten het dorp in de wereld gaande is, alsmede tijd over hebben om het bestuur van de huurdersorganisatie te ondersteunen. Zij kunnen ook hun ideeën overbrengen ten behoeve van alle huurders/bewoners van Bennekom (of de gemeente Ede, waaronder Bennekom valt). Te denken valt aan verduurzamen van de huizen, of aan de huidige transitie van energie, waarbij huurders hun stempel op kunnen drukken d.m.v. signaal afgeven bij verantwoordelijke bestuurders van de gemeente Ede, en Provincie Gelderland, woningcorporatie Woonstede onder het motto:

Samen staan wij sterk, in je eentje bereik je weinig!

Lid worden van de huurdersorganisatie Bennekom: Op de website treft u een tabblad met een formulier waarop u kunt aangeven dat u lid van de huurdersorganisatie lid wilt worden à 5 euro per jaar.

Voorheen leek het of u als huurder van de woningcorporatie Plicht Getrouw automatisch al lid was van de huurdersorganisatie, echter was dit een foute aanname van het bestuur van Plicht Getrouw, want juridisch gezien ben je alleen lid van een organisatie wanneer je zelf daartoe toestemming geeft. (schriftelijk of digitaal) Voor de oude huurders geldt een overgang van het opnieuw lid worden dat zij voor het jaar 2022 gratis lid kunnen worden en daarna à 5 euro per jaar.

De huurdersorganisatie Bennekom moet dus opnieuw beginnen met het vergaren van leden, dus roepen wij alle voormalige huurders van Plicht Getrouw op om lid te worden van onze huurdersorganisatie Bennekom zodat wij straks met ingang van 01-01-2022 ook uw belangen als nieuwe huurder van de woningcorporatie Woonstede in de toekomst kunnen waarborgen.